>> 18 ตุลาคม 2565 แบบสำรวจข้อมูลผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการจัดทำโครงการพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังแนบ

                                           ดาวน์โหลดเอกสาร