>> 5 พ.ย. 2564 ปรับแก้ จำนวนโรงเรียน สำหรับการตรวจสอบดำเนินงาน โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19)

                                   ดาวน์โหลดเอกสาร