โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

7362

 

 

Joomla Extensions