รายงานภารกิจงานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 year12book160 1

year12book160 2