>> 30 เม.ย. 2563 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. แบบกระดาษทำการตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชี ปีงบประมาณ 2563 (แบบที่ 1 ถึง แบบที่ 11) ดังแนบ

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

                    - แบบที่ 1

                    - แบบที่ 2-11

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

                    - แบบที่ 1

                    - แบบที่ 2-11