>> 12 ธ.ค. 2562 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการสำรองห้องพักโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับ ตสน.สพท. ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายในวันที่ 16 ธ.ค. 2562 ดังแนบ

           - ตอบแบบยืนยันห้องพัก

          - แบบยืนยันห้องพัก รุ่น 1

          - แบบยืนยันห้องพัก รุ่น 2

          - รายชื่อ สพท. รุ่น 1 (20-21 ม.ค. 2563)

          - รายชื่อ สพท. รุ่น 2 (27-28 ม.ค. 2563)