>> 20 ส.ค. 2564 แจ้งเอกสารประกอบโครงการอบรมฯ รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแจ้ง link สำหรับการเข้าอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) ดังแนบ

                           - link สำหรับการเข้าร่วมอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)

                          - การประเมินความเสี่ยง

                          - ชุดที่ 1 ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง

                          - ชุดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวง

                          - ชุดที่ 3 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

                          - ตารางการอบรม รุ่นที่ 4

                          - สพท. 62 เขต อบรมรุ่นที่ 4